Box header đực 4×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 4×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H4x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-4P

Tên hàng: Box header đực 4x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H4x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-4P

Tên hàng: Box header đực 4×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H4x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-4P

Tags: