Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 33cm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 33cm;

Mã: halogen33;

Dùng cho: vật tư lò nướng

Tên hàng: Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 33cm;  Mã: halogen33;  Dùng cho: vật tư lò nướng

Tên hàng: Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 33cm;
Mã: halogen33;
Dùng cho: vật tư lò nướng

Tags: