74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số;

Mã: HC4051_TSSOP16;

Kiểu chân: dán TSSOP-16 5.72mm;

Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC họ 74;

Mã kho: HC4051_TSSOP16_244

Tên hàng: 74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số;  Mã: HC4051_TSSOP16;  Kiểu chân: dán TSSOP-16 5.72mm;  Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư bếp từ;  Phân nhóm: IC họ 74;  Mã kho: HC4051_TSSOP16_244

Tên hàng: 74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số;
Mã: HC4051_TSSOP16;
Kiểu chân: dán TSSOP-16 5.72mm;
Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư bếp từ;
Phân nhóm: IC họ 74;
Mã kho: HC4051_TSSOP16_244

Tags: , , ,