TSSOP16

Tên hàng: 74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số; Mã: HC4051_TSSOP16; Kiểu chân: dán TSSOP-16 5.72mm; Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư bếp từ; Phân nhóm: IC họ 74; Mã kho: HC4051_TSSOP16_244

74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051PW HC4051 TSSOP16 5.72mm IC số;

Mã: HC4051_TSSOP16;

Kiểu chân: dán TSSOP-16 5.72mm;

Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC họ 74;

Mã kho: HC4051_TSSOP16_244

Tên hàng: AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423; Mã: AM26C31IPW; Hãng sx: TI; Kiểu chân: dán TSSOP-16; Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26C31IPW;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán TSSOP-16;

Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;

Mã: SN74HC595PWR_OOT;

Kiểu chân: dán TSSOP16

SP3232EEY 3232EE TSSOP16 IC truyền thông RS232

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: SP3232EEY 3232EE TSSOP16 IC truyền thông RS232;

Mã: SP3232EEY;

Hãng sx: SIPEX;

Kiểu chân: dán TSSOP16

LÊN ĐẦU TRANG