HCF4098 IC số

Giá: 7.000VND

Tên: HCF4098 IC số
Model: HCF4098
Hàng tham khảo: HCF4098, HCF4098M013TR, CD4098
Kiểu chân: SOP-16
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: “Bán HCF4098, Mua HCF4098, Giá HCF4098, Bán IC HCF4098
IC số HCF4098, HCF4098M013TR, CD4098 ”

HCF4098 IC số

HCF4098 IC số