HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran c;

Mã: HCPL-0314;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần;

Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V

Tên hàng: HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran c;  Mã: HCPL-0314;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần;  Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V

Tên hàng: HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran c;
Mã: HCPL-0314;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần;
Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V

 

Tags: