A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 30.500 VNĐ

Tên hàng: A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: HCPL-7800;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: HCPL-7800;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: HCPL-7800;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tags: , ,