M601 HCPL-M601 Photo-Tran

Giá:11.000 VNĐ

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran;

Mã hàng: HCPL-M601_SOP5;

Kiểu chân: dán SOP5;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Thông số: HCPL-M600, HCPL-M601, HCPL-M611Small Outline, 5 Lead, High CMR, High Speed, Logic Gate Optocouplers

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran;  Mã hàng: HCPL-M601_SOP5;  Kiểu chân: dán SOP5;  Hãng sx: AVAGO;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;  Thông số: HCPL-M600, HCPL-M601, HCPL-M611Small Outline, 5 Lead, High CMR, High Speed, Logic Gate Optocouplers

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran;
Mã hàng: HCPL-M601_SOP5;
Kiểu chân: dán SOP5;
Hãng sx: AVAGO;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;
Thông số: HCPL-M600, HCPL-M601, HCPL-M611Small Outline, 5 Lead, High CMR, High Speed, Logic Gate Optocouplers

Tags: , ,