HF 2SC1815 C1815 SOT23 NPN Transistor

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: HF 2SC1815 C1815 SOT23 NPN Transistor;

Mã: HF_C1815_SOT23;

Kiểu chân: dán SOT-23

Tên hàng: HF 2SC1815 C1815 SOT23 NPN Transistor;  Mã: HF_C1815_SOT23;  Kiểu chân: dán SOT-23

Tên hàng: HF 2SC1815 C1815 SOT23 NPN Transistor;
Mã: HF_C1815_SOT23;
Kiểu chân: dán SOT-23

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG