74HC04D IC logic số

Giá: 2,500 VNĐ

Tên: IC logic số

Mã: 74HC04D

74HC04D