IC Nguồn 2808A-1, UCC2808A-1

Giá: 22.000 VND
Tên: IC Nguồn 2808A-1, UCC2808AD-1, UCC2808A-1, UCC2808ADTR-1 LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM
Hãng SX:
Model: 2808A-1, UCC2808AD-1, UCC2808A-1, UCC2808ADTR-1
Hàng tham khảo: UCC2808A-1, UCC2808A-2, UCC3808A-1, UCC3808A-2
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOP-8
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: UCC2808A-1, UCC2808A-2, UCC3808A-1, UCC3808A-2 LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM
UCC2808A-2 UCC2808AD-1 UC2808AD-2
TI UCC2808 UCC2808A-2Q1 SOP8
UCC2808A-1EPUCC2808A-1Q1UCC2808A-2EPUCC2808A-2Q1
Tên: IC Nguồn 2808A-1, UCC2808AD-1, UCC2808A-1, UCC2808ADTR-1 LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM Hãng SX: Model: 2808A-1, UCC2808AD-1, UCC2808A-1, UCC2808ADTR-1 Hàng tham khảo: UCC2808A-1, UCC2808A-2, UCC3808A-1, UCC3808A-2 Dòng điện: Điện áp: Kiểu chân: SOP-8 Datasheet: Tình Trạng: Hàng mới Tag: "UCC2808A-1, UCC2808A-2, UCC3808A-1, UCC3808A-2 LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM UCC2808A-2 UCC2808AD-1 UC2808AD-2 TI UCC2808 UCC2808A-2Q1 SOP8 UCC2808A-1EPUCC2808A-1Q1UCC2808A-2EPUCC2808A-2Q1 "

Tên: IC Nguồn 2808A-1, UCC2808AD-1, UCC2808A-1, UCC2808ADTR-1 LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM
Hãng SX:
Model: 2808A-1, UCC2808AD-1, UCC2808A-1, UCC2808ADTR-1
Hàng tham khảo: UCC2808A-1, UCC2808A-2, UCC3808A-1, UCC3808A-2
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOP-8
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: “UCC2808A-1, UCC2808A-2, UCC3808A-1, UCC3808A-2 LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM
UCC2808A-2 UCC2808AD-1 UC2808AD-2
TI UCC2808 UCC2808A-2Q1 SOP8
UCC2808A-1EPUCC2808A-1Q1UCC2808A-2EPUCC2808A-2Q1 “