IC nguồn 2844B dán

Giá: 8.000 VND
Tên: IC nguồn 2844B dán
Hãng SX: ST
Model: 2844B
Hàng tham khảo:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân:  chân dán SOP8
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Bán 2844B; Mua 2844B; Giá 2844B; Bán IC 2844B
UC2844B, UC2844BD1R2G
UC2844BD1R2G 2844B
Bán 2844B; Mua 2844B; Giá 2844B; Bán IC 2844B UC2844B, UC2844BD1R2G UC2844BD1R2G 2844B

Bán 2844B; Mua 2844B; Giá 2844B; Bán IC 2844B
UC2844B, UC2844BD1R2G
UC2844BD1R2G 2844B