IC Nguồn STRV152

Giá: 20.000 VND
Tên: IC Nguồn STRV152
Hãng SX:
Model: STRV152
Hàng tham khảo: STRV152, STR-V152, STR-V153
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân:  SIP-6
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Bán STRV152; Mua STRV152; Giá STRV152; Bán IC STRV152
Tên:IC Nguồn STRV152 Hãng SX: Model: STRV152 Hàng tham khảo: STRV152, STR-V152, STR-V153 Dòng điện: Điện áp: Kiểu chân: Datasheet: Tình Trạng: Hàng mới Tag: Bán STRV152; Mua STRV152; Giá STRV152; Bán IC STRV152

Tên: IC Nguồn STRV152
Hãng SX:
Model: STRV152
Hàng tham khảo: STRV152, STR-V152, STR-V153
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SIP-6
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Bán STRV152; Mua STRV152; Giá STRV152; Bán IC STRV152