ICE2A180Z DIP7 IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: ICE2A180Z DIP7 IC nguồn;

Mã: ICE2A180Z;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: inifineon;

Hàng tương đương: ICE2A180

Tên hàng: ICE2A180Z DIP7 IC nguồn;  Mã: ICE2A180Z;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: inifineon;  Hàng tương đương: ICE2A180

Tên hàng: ICE2A180Z DIP7 IC nguồn;
Mã: ICE2A180Z;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: inifineon;
Hàng tương đương: ICE2A180

Tags: , , , ,