Inifineon

SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V; Mã: SGW30N60; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Inifineon; Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V

Giá: 36,000 VNĐ

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V;

Mã: SGW30N60;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Inifineon;

Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R; Mã: 47N60C3; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: inifineon; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư máy hàn; Phân nhóm: N MOSFET; Mã kho: 47N60C3_fdz

SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn; Mã: 3AR2280JZ; Kiểu chân: cắm DIP-7; Thương hiệu: inifineon; Xuất xứ: chính hãng; dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: ICE3AR2280JZ 3AR2280JZ-1 3AR2280JZ-2; Mã kho: 3AR2280JZ_100

3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;

Mã: 3AR2280JZ;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: inifineon;

Xuất xứ: chính hãng;

dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: ICE3AR2280JZ 3AR2280JZ-1 3AR2280JZ-2;

Mã kho: 3AR2280JZ_100

ICE2A180Z DIP7 IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: ICE2A180Z DIP7 IC nguồn;

Mã: ICE2A180Z;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: inifineon;

Hàng tương đương: ICE2A180

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn; Mã: 3AR2280JZ; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: inifineon; dùng cho: vật tư bếp từ

3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;

Mã: 3AR2280JZ;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: inifineon;

dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn; Mã: ICE3BR0665J; Hang sx: Inifineon; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: Vật tư TIVI

ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn;

Mã: ICE3BR0665J;

Hang sx: Inifineon;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư TIVI

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver; Mã: SN75372P; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: Inifineon; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

SN75372P Dual Mosfet Driver

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver;

Mã: SN75372P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Inifineon;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

LÊN ĐẦU TRANG