ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching;

Mã: ICE2PCS01;

kiểu chân: cắm DIP-8;

Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: ICE2PCS01_nzi

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching;  Mã: ICE2PCS01;  kiểu chân: cắm DIP-8;  Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Mã kho: ICE2PCS01_nzi

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching;
Mã: ICE2PCS01;
kiểu chân: cắm DIP-8;
Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Mã kho: ICE2PCS01_nzi

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG