IC Nguồn Switching

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching; Mã: ICE2PCS01; kiểu chân: cắm DIP-8; Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: ICE2PCS01_nzi

ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching;

Mã: ICE2PCS01;

kiểu chân: cắm DIP-8;

Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: ICE2PCS01_nzi

Tên hàng: UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching; Mã: UC3844B; kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: ; Hàng tương đương: UC2844B

UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching;

Mã: UC3844B;

kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: ;

Hàng tương đương: UC2844B

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; mã: TNY264PN

TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

mã: TNY264PN

Tên hàng: MIP0223SC IC Nguồn Switching; Mã: MIP0223SC; Kiểu chân: dán TO-263;

MIP0223SC IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: MIP0223SC IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0223SC;

Kiểu chân: dán TO-263;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching; Mã: STRV152_SIP-6; Kiểu chân: cắm SIP-6; Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

STRV152 IC Nguồn switching

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching;

Mã: STRV152_SIP-6;

Kiểu chân: cắm SIP-6;

Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

Tên hàng: L5973D IC Nguồn Switching 2A; Kiểu chân: dán SOP-8; hãng sx: ST; Mã hàng: L5973D; Dùng cho: Vật tư PLC

L5973D IC Nguồn Switching 2A

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: L5973D IC Nguồn Switching 2A;

Kiểu chân: dán SOP-8;

hãng sx: ST;

Mã hàng: L5973D;

Dùng cho: Vật tư PLC

UC3854DW UC3854ADW UC3854BDW IC Nguồn Switching

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: UC3854DW UC3854ADW UC3854BDW IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SOP-16

LÊN ĐẦU TRANG