ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: Intersil china;

Mã: ICL7660CSA;

Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: Intersil china;  Mã: ICL7660CSA;  Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: Intersil china;
Mã: ICL7660CSA;
Dùng cho: Vật tư PLC

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG