SOP

Tên hàng: HCPL-0631 631 A631 SOP-8 AVAGO

HCPL-0631 631 A631 SOP-8 AVAGO

Giá: 22.000 VNĐ

Tên hàng: HCPL-0631 631 A631 SOP-8 AVAGO

Tên hàng: ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: Intersil china; Mã: ICL7660CSA; Dùng cho: Vật tư PLC

ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: ICL7660AIBAZ IC chuyển nguồn 1.5V->+12V to -1.5V->-12V;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: Intersil china;

Mã: ICL7660CSA;

Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: Kẹp chip SOP-8 SOIC8 150mil 200mil 300mil

Kẹp chip SOP-8 SOIC8 150mil 200mil 300mil

Giá: 149.500 VNĐ

Tên hàng: Kẹp chip SOP-8 SOIC8 150mil 200mil 300mil

Tên hàng: Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA; Mã: NCP1200D; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn PWM

NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA;

Mã: NCP1200D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: MC34063ADR2G MC34063 MC34063A 34063 SOP8 IC nguồn DC/DC; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: MC34063_SOP8; Phân nhóm: IC nguồn-> DC/DC

MC34063ADR2G MC34063 MC34063A 34063 SOP8 IC nguồn DC/DC

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: MC34063ADR2G MC34063 MC34063A 34063 SOP8 IC nguồn DC/DC;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: MC34063_SOP8;

Phân nhóm: IC nguồn-> DC/DC

BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR;

Mã: BISS0001;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Phân nhóm: IC chức năng;

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V; Mã: XL1509-5.0; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC Nguồn;

XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V;

Mã: XL1509-5.0;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC Nguồn;

Tên hàng: LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA; Mã: LD7575PS; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Linh kiện màn hình; Phân nhóm: IC nguồn

LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA;

Mã: LD7575PS;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Linh kiện màn hình;

Phân nhóm: IC nguồn

LÊN ĐẦU TRANG