71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K

Giá: 37.000 VNĐ

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K;

Kiểu chân: dán SỌ-28;

Mã: IDT71256SA15Y;

Dùng cho: Vật tư servo driver

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K;  Kiểu chân: dán SỌ-28;  Mã: IDT71256SA15Y;  Dùng cho: Vật tư servo driver

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K;
Kiểu chân: dán SỌ-28;
Mã: IDT71256SA15Y;
Dùng cho: Vật tư servo driver

Tags: ,