RAM

Tên hàng: AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS; Mã: AT28C64-15PC; Kiểu chân: cắm DỊP-28; Thương hiệu: ATMEL; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vậy từ máy máy; Phân nhóm: IC ROM-RAM; Mã kho: AT28C64-15PC_720

AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS;

Mã: AT28C64-15PC;

Kiểu chân: cắm DỊP-28;

Thương hiệu: ATMEL;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vậy từ máy máy;

Phân nhóm: IC ROM-RAM;

Mã kho: AT28C64-15PC_720

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K; Kiểu chân: dán SỌ-28; Mã: IDT71256SA15Y; Dùng cho: Vật tư servo driver

71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K

Giá: 37.000 VNĐ

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K;

Kiểu chân: dán SỌ-28;

Mã: IDT71256SA15Y;

Dùng cho: Vật tư servo driver

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K; Kiểu chân: dán SỌ-28; Mã: IDT71256SA15Y; Dùng cho: Vật tư servo driver

71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K

Giá: 40.000 VNĐ

Tên hàng: 71256SA15Y IDT71256SA15Y CMOS Static RAM 256K;

Kiểu chân: dán SỌ-28;

Mã: IDT71256SA15Y;

Dùng cho: Vật tư servo driver

Tên hàng: MCM6205DJ15 RAM (TM); Mã: MCM6205DJ15_OLD

MCM6205DJ15 RAM (TM)

Giá: 64.500 VNĐ

Tên hàng: MCM6205DJ15 RAM (TM);

Mã: MCM6205DJ15_OLD

LÊN ĐẦU TRANG