[ĐHQC LƯU Ý: SHOP ĐỒNG Ý BÁN GIÁ 0.3 TỆ] IMD3A T108 IMD3AT108 D3 SOT23-6 PNP NPN Transistor, Dual transistor 100mA 50V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: [ĐHQC LƯU Ý: SHOP ĐỒNG Ý BÁN GIÁ 0.3 TỆ] IMD3A T108 IMD3AT108 D3 SOT23-6 PNP NPN Transistor, Dual transistor 100mA 50V;

Mã: IMD3A_D3;

Thương hiệu: ROHM;

Xuất xứ: chín hãng;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Hàng tương đương: D3 SOT-23-6; IC 6 chân D3, IC 6 chân dán D3;

Mã kho: IMD3A_D3-hum

Tên hàng: [ĐHQC LƯU Ý: SHOP ĐỒNG Ý BÁN GIÁ 0.3 TỆ] IMD3A T108 IMD3AT108 D3 SOT23-6 PNP NPN Transistor, Dual transistor 100mA 50V;  Mã: IMD3A_D3;  Thương hiệu: ROHM;  Xuất xứ: chín hãng;  Dùng cho: Vật tư màn hình;  Hàng tương đương: D3 SOT-23-6; IC 6 chân D3, IC 6 chân dán D3;  Mã kho: IMD3A_D3-hum

Tên hàng: [ĐHQC LƯU Ý: SHOP ĐỒNG Ý BÁN GIÁ 0.3 TỆ] IMD3A T108 IMD3AT108 D3 SOT23-6 PNP NPN Transistor, Dual transistor 100mA 50V;
Mã: IMD3A_D3;
Thương hiệu: ROHM;
Xuất xứ: chín hãng;
Dùng cho: Vật tư màn hình;
Hàng tương đương: D3 SOT-23-6; IC 6 chân D3, IC 6 chân dán D3;
Mã kho: IMD3A_D3-hum

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG