IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;

Mã: IR2153S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;  Mã: IR2153S;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: IR;  Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;
Mã: IR2153S;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: IR;
Phân nhóm: IC DRIVER

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG