IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER

Giá: 53.500 VNĐ

Tên hàng: IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER;

Kiểu chân: dán PLCC-44;

Hãng sx: IR;

Mã: IR2233J;

Tag: IR2133 IR2135 IR2233 IR2235 3-PHASE BRIDGE DRIVER

Tên hàng: IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER;  Kiểu chân: dán PLCC-44;  Hãng sx: IR;  Mã: IR2233J;  Tag: IR2133 IR2135 IR2233 IR2235 3-PHASE BRIDGE DRIVER

Tên hàng: IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER;
Kiểu chân: dán PLCC-44;
Hãng sx: IR;
Mã: IR2233J;
Tag: IR2133 IR2135 IR2233 IR2235 3-PHASE BRIDGE DRIVER

Tags: , ,