IRF1010E IRF1010 TO220 N MOSFET 84A 60V 8.5MR

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: IRF1010E IRF1010 TO220 N MOSFET 84A 60V 8.5MR;

Mã: IRF1010E;

Kiểu chân: cắm TO-220AB;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRF1010E IRF1010 TO220 N MOSFET 84A 60V 8.5MR;  Mã: IRF1010E;  Kiểu chân: cắm TO-220AB;  Thương hiệu: IR;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRF1010E IRF1010 TO220 N MOSFET 84A 60V 8.5MR;
Mã: IRF1010E;
Kiểu chân: cắm TO-220AB;
Thương hiệu: IR;
Phân nhóm: N MOSFET

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG