IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V;

Mã: IRF1404;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR;

Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V;  Mã: IRF1404;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: IR;  Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V;
Mã: IRF1404;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: IR;
Dùng cho: Vật tư máy may

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG