IRF1404

Tên hàng: IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V; Mã: IRF1404; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: IR; Dùng cho: Vật tư máy may

IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: IRF1404 L1404Z 1404 TO220 N MOSFET 162A 40V;

Mã: IRF1404;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR;

Dùng cho: Vật tư máy may

LÊN ĐẦU TRANG