IRF540N N MOSFET 33A 100V

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRF540N N MOSFET 33A 100V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Mã: IRF540N

Tên hàng: IRF540N N MOSFET 33A 100V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: IR;  Mã: IRF540N

Tên hàng: IRF540N N MOSFET 33A 100V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: IR;
Mã: IRF540N

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG