IRF640N N MOSFET 18A 200V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: IRF640N N MOSFET 18A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Mã: IRF640N

Tên hàng: IRF640N N MOSFET 18A 200V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: IR;  Mã: IRF640N

Tên hàng: IRF640N N MOSFET 18A 200V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: IR;
Mã: IRF640N

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG