F7319 IRF7319 N&P MOSFET 6.5A & 4.9A 60V

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng:F7319 IRF7319 N&P MOSFET 6.5A & 4.9A 60V;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: IRF7319

Tên hàng:F7319 IRF7319 N&P MOSFET 6.5A & 4.9A 60V;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: IRF7319

Tên hàng:F7319 IRF7319 N&P MOSFET 6.5A & 4.9A 60V;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: IRF7319

Tags: , ,