IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng)

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng);

Mã: IRF840_IR;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng);  Mã: IRF840_IR;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: IR;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng);
Mã: IRF840_IR;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: IR;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: , , ,