IRF840_IR

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng); Mã: IRF840_IR; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: chính hãng

IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng)

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm (chính hãng);

Mã: IRF840_IR;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng

LÊN ĐẦU TRANG