IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;

Mã: IRF9540N;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;  Mã: IRF9540N;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: IR;  Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;
Mã: IRF9540N;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: IR;
Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tags: , , ,