IRF9540N

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm; Mã: IRF9540N; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;

Mã: IRF9540N;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR); Mã: IRF9540N_IR; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Xuất xứ: Chính hãng; Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR)

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR);

Mã: IRF9540N_IR;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Xuất xứ: Chính hãng;

Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

LÊN ĐẦU TRANG