IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR)

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR);

Mã: IRF9540N_IR;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Xuất xứ: Chính hãng;

Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR);  Mã: IRF9540N_IR;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: IR;  Xuất xứ: Chính hãng;  Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm (Chính hãng IR);
Mã: IRF9540N_IR;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: IR;
Xuất xứ: Chính hãng;
Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tags: ,