IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V;

Mã: IRFP150N;

Kiểu chân: TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V;  Mã: IRFP150N;  Kiểu chân: TO-247;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V;
Mã: IRFP150N;
Kiểu chân: TO-247;
Hãng sx: IR;

Tags: , , ,