IRFP150N

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM); Mã: IRFP150N_OLD; Kiểu chân: TO-247; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: Tháo máy; Phân nhóm: N MOSFET

IRFP150N IRFP150M IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM)

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM);

Mã: IRFP150N_OLD;

Kiểu chân: TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V; Mã: IRFP150N; Kiểu chân: TO-247; Hãng sx: IR;

IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V;

Mã: IRFP150N;

Kiểu chân: TO-247;

Hãng sx: IR;

LÊN ĐẦU TRANG