IRFP250 N Mosfet 30A 200V TO-247

Giá: 22.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP250 N Mosfet 30A 200V TO-247;

Mã: IRFP250N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250 N Mosfet 30A 200V TO-247;  Mã: IRFP250N;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng sx: IR;Tên hàng: IRFP250 N Mosfet 30A 200V TO-247;  Mã: IRFP250N;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250 N Mosfet 30A 200V TO-247;
Mã: IRFP250N;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hãng sx: IR;

Tags: , , ,