cắm TO-247;

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM); Mã: FGH40N60_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: F; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Giá: 19.000 VND

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Mã: FGH40N60_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: F;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-247; Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm Mã kho: 2SC3998_688; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 22,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm

Mã kho: 2SC3998_688;

Phân nhóm: NPN Transistor

IRFP260N IRFP260M

IRFP260M IRFP260N IRFP260 TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R (TM);

Giá: 13,500 VNĐ

Tên hàng: IRFP260M IRFP260N IRFP260 TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R (TM);

Mã: IRFP260N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Hàng tháo máy;

Mã kho: IRFP260N_TO247_194

Tên hàng: RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM); Mã: RJH60F4_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: RJH60F4_OLD_194

RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60F4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60F4_OLD_194

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM); Mã: RJH60T4_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: RJH60T4_OLD_194

RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60T4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60T4_OLD_194

Tên hàng: FGH30S130P TO247 IGBT 30A 1300V; Mã: FGH30S130P; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Failchild; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư biến tần;

FGH30S130P TO247 IGBT 30A 1300V

Giá: 39,500 VNĐ

Tên hàng: FGH30S130P TO247 IGBT 30A 1300V;

Mã: FGH30S130P;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Failchild;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư biến tần;

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V; Mã: RJH60T4; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ;

RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V

Giá: 47,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V;

Mã: RJH60T4;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V; Mã: SGW30N60; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Inifineon; Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V

Giá: 36,000 VNĐ

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V;

Mã: SGW30N60;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Inifineon;

Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V; Mã: GPS40B120UD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier); Dùng cho: Vật tư biến tần;

GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V

Giá: 62.500 VNĐ

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V;

Mã: GPS40B120UD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier);

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V; Mã: IRFP250N; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: IR;

IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V;

Mã: IRFP250N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: IR; Mã: IRFP450

IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Mã: IRFP450

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM); Mã: IRFP460LC_OLD; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247;Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM); Mã: IRFP460LC_OLD; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247;Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM); Mã: IRFP460LC_OLD; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247;

IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM)

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);

Mã: IRFP460LC_OLD;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V Mã: RHRG30120; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: Faichild;

R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V

Mã: RHRG30120;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: Faichild;

LÊN ĐẦU TRANG