IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM)

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM);

Mã: IRFP250N_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM);  Mã: IRFP250N_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM);
Mã: IRFP250N_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hãng sx: IR;

Tags: , ,