IRFP250N_OLD

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM); Mã: IRFP250N_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: IR;

IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM)

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V (TM);

Mã: IRFP250N_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

LÊN ĐẦU TRANG