IRFP260M IRFP260N IRFP260 TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R (TM);

Giá: 13,500 VNĐ

Tên hàng: IRFP260M IRFP260N IRFP260 TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R (TM);

Mã: IRFP260N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Hàng tháo máy;

Mã kho: IRFP260N_TO247_194

IRFP260N IRFP260M

IRFP260N IRFP260M

Tags: , ,