IRFP4232 TO-247 N MOSFET 60A 250V (TM)

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng:  IRFP4232 TO-247 N MOSFET 60A 250V (TM);

Mã: IRFP4232_OLD;

Tên hàng:  IRFP4232 TO-247 N MOSFET 60A 250V (TM);  Mã: IRFP4232_OLD;

Tên hàng: IRFP4232 TO-247 N MOSFET 60A 250V (TM);
Mã: IRFP4232_OLD;

Tags: ,