IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Mã: IRFP450

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Mã: IRFP450

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Mã: IRFP450

Tags: , ,