IRFP460A TO247 N MOSFET 20A 500V (TM)

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP460A TO247 N MOSFET 20A 500V (TM);

Mã: IRFP460A_OLD;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hàng tương đương: IRFP460LC, IRFP460

Mã: IRFP460A_OLD;  Hãng sx: IR;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hàng tương đương: IRFP460LC, IRFP460

Mã: IRFP460A_OLD;
Hãng sx: IR;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hàng tương đương: IRFP460LC, IRFP460

Tags: ,