IRFR224 IRFU224B FR224 TO-252 N MOSFET 3.8A 250V GDS

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: IRFR224 IRFU224B FR224 TO-252 N MOSFET 3.8A 250V GDS;

Kiểu chân: dán TO-252;

Hãng sx: International Rectifier (IR);

Hàng tương đương: IRFR224 IRFU224B IRFR224TRPBF

Tên hàng: IRFR224 IRFU224B FR224 TO-252 N MOSFET 3.8A 250V GDS;  Kiểu chân: dán TO-252;  Hãng sx: International Rectifier (IR);  Hàng tương đương: IRFR224 IRFU224B IRFR224TRPBF

Tên hàng: IRFR224 IRFU224B FR224 TO-252 N MOSFET 3.8A 250V GDS;
Kiểu chân: dán TO-252;
Hãng sx: International Rectifier (IR);
Hàng tương đương: IRFR224 IRFU224B IRFR224TRPBF

Tags: , , ,