J13009 E13009 J13009-2 E13009-2 TO220 NPN Transistor 12A 400V

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: J13009 E13009 J13009-2 E13009-2 TO220 NPN Transistor 12A 400V;

Mã: J13009_TO220;

Hãng sx: Failchild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: J13009 E13009 J13009-2 E13009-2 TO220 NPN Transistor 12A 400V;  Mã: J13009_TO220;  Hãng sx: Failchild;  Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: J13009 E13009 J13009-2 E13009-2 TO220 NPN Transistor 12A 400V;
Mã: J13009_TO220;
Hãng sx: Failchild;
Kiểu chân: cắm TO-220;

Tags: , ,