S8050 J3Y Y1 SOT23 NPN Transistor 0.5A 40V BEC

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: S8050 J3Y Y1 SOT23 NPN Transistor 0.5A 40V BEC

Mã: J3Y_S8050_169;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: MMBT8050LT1G

Tên hàng: J3Y S8050 SOT23 NPN Transistor 0.5A 40V BEC; Mã: J3Y_S8050_169; Kiểu chân: dán SOT-23; Dùng cho: Vật tư bếp từ; Hàng tương đương: MMBT8050LT1G

Tên hàng: J3Y S8050 SOT23 NPN Transistor 0.5A 40V BEC;
Mã: J3Y_S8050_169;
Kiểu chân: dán SOT-23;
Dùng cho: Vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: MMBT8050LT1G

Tags: ,