J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V;

Mã: J45H11;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: ON;

Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V;  Mã: J45H11;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: ON;  Phân nhóm: PNP Transistor;Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V;  Mã: J45H11;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: ON;  Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V;
Mã: J45H11;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: ON;
Phân nhóm: PNP Transistor;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG