J6920 N Transistor 20A 800V BCE

Giá: 19.000 VN

Tên hàng: J6920 N Transistor 20A 800V BCE;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng: J6920;

Hàng tương đương: FJL6920

Tên hàng: J6920 N Transistor 20A 800V BCE;  Kiểu chân: cắm;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã hàng: J6920;  Hàng tương đương: FJL6920

Tên hàng: J6920 N Transistor 20A 800V BCE;
Kiểu chân: cắm;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã hàng: J6920;
Hàng tương đương: FJL6920

Tags: , , , ,